Verfügbare Veranstaltungen

Veranstaltung Datum Preis
Aurasebészet és szellemi mütétek 1-es modul (HU)
 Ort: Hungary - Piliscsév
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

17.10.2017 - 19.10.2017
11:00 - 18:00
€ 360,00
Kahi-Healing 3-as modul (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

21.10.2017 - 22.10.2017
10:00 - 19:00
€ 280,00
Kahi-Healing 4-es modul (HU)
 Ort: Hungary - Piliscsév
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

25.11.2017 - 26.11.2017
9:00 - 18:00
€ 280,00
Kahi-Healing Családi Karácsony
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

20.12.2017
19:00 - 21:00
Gratis
Kahi-Healing 5-ös modul (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

20.01.2018 - 21.01.2018
10:00 - 19:00
€ 280,00
Aurasebészet és szellemi mütétek 2-es modul (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

25.01.2018 - 28.01.2018
10:00 - 18:00
€ 480,00
Kahi-Healing 2-es modul (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

27.01.2018 - 28.01.2018
10:00 - 19:00
€ 280,00
Kahi-Healing 6-os modul (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

24.03.2018 - 25.03.2018
10:00 - 19:00
€ 280,00
Szellemi gerinchelyreállítás (HU)
 Ort: Hungary - Piliscsév
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

27.03.2018 - 28.03.2018
10:00 - 18:00
€ 360,00
Kahi-Healing Alaptanfolyam (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Józsa Klára, Buze Veronika

31.03.2018 - 01.04.2018
10:00 - 19:00
€ 280,00
Kahi-Healing 7-es (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

16.06.2018 - 17.06.2018
10:00 - 19:00
€ 280,00
Aurasebészet és szellemi mütétek 1-es modul (HU)
 Ort: Budapest
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

29.06.2018 - 01.07.2018
10:00 - 18:00
€ 360,00
Médiumitás 2-es (HU)
 Ort: Hungary - Piliscsév
 Dozent:

Tom Peter Rietdorf

06.07.2018 - 08.07.2018
10:00 - 18:00
€ 380,00